Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen als ik me wil inschrijven?
Je kunt je online inschrijven, waarna je uitgenodigd kan worden voor een inschrijfafspraak op één van onze vestigingen. In dit gesprek kun jij jouw persoonlijke wensen voor een baan aangeven en zorgen wij voor de beste match. Bij een inschrijving is het belangrijk om o.a. jouw originele diploma's, ID-bewijs (paspoort of ID-kaart) en een relevant CV mee te nemen. Bij de afspraakbevestiging ontvang je alle details.

Welke spelregels en afspraken gelden er?
Aan het werken als uitzendmedewerker zijn regels verbonden, kijk voor meer informatie bij de zogenaamde spelregels.

Wat houdt de CAO voor uitzendkrachten in?
Sinds 30 december 2019 is de CAO voor Uitzendkrachten 2010-2021 van toepassing. De basis is simpel. Hoe langer je voor DuoZorg Uitzendbureau werkt, des te meer rechten je opbouwt. Dit gebeurt in een aantal fasen.

Wat mag ik als jonge uitzendmedewerker bijverdienen met het oog op kinderbijslag en studiefinanciering?
Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, ontvangen jouw ouders kinderbijslag voor jou. De inkomsten van jouw (bij)baan kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag die jouw ouders ontvangen. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan kan je onbeperkt bijverdienen. Als je 16 jaar of ouder bent mag je slechts tot een vastgesteld bedrag bijverdienen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het soort kinderbijslag dat je ouders ontvangen en of je nog thuis woont. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

Je mag naast je studiefinanciering onbeperkt bijverdienen. Dit geldt niet wanneer je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt. Kijk voor alle informatie over de consequenties van teveel bijverdienen op www.duo.nl.

Ben ik als uitzendmedewerker sociaal verzekerd?
Ja, als uitzendmedewerker ben je volledig sociaal verzekerd. Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en ander sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou.

Is er een pensioenregeling voor uitzendmedewerkers?
Als je langer dan 26 weken voor DuoZorg Uitzendbureau hebt gewerkt en je bent 21 jaar of ouder, dan kom je automatisch in onze pensioenregeling en betalen wij tweederde van de premie. Eenderde van de premie wordt automatisch ingehouden op je loon. Het spaartegoed wordt, wanneer je 65 bent, omgezet in een pensioenkapitaal.

Wat moet ik doen als ik ziek ben? 
Word je ziek, dan moet je dat twee keer melden. Als eerste bel je de organisatie waar je werkt. Doe dit zo vroeg mogelijk zodat er nog rekening kan worden gehouden met je afwezigheid. Daarna bel je vóór 9.00 uur ‘s morgens naar de intercedent van je vestiging. Zorg er bij ziekte voor dat je altijd bereikbaar bent.

Heb ik recht op ziektegeld?
Voor uitzendmedewerkers in fase A die ziek worden eindigt het arbeidscontract automatisch en ga je dus ziek uit dienst. Volgens de Ziektewet heb je gedurende de ziekteperiode en vanaf de 3e ziektedag recht op 70% van het laatst verdiende loon. In de ABU-cao is daarnaast een aanvulling van 21% vastgesteld. Als Fase A uitzendmedewerker (met uitzendbeding) heb je dus recht op maximaal 91% van het laatst verdiende loon. Heb je een fase B of C overeenkomst dan geldt bij arbeidsongeschiktheid dat je recht hebt op (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. Gedurende het 1e jaar heb je vanaf de 2e ziektedag recht op 91% van het geldende loon.

Wat doe ik als ik weer beter ben?
Zodra je beter bent dien je dit zelf door te geven bij de beter-meld-lijn van UWV, óók wanneer je na je ziekte geen uitzendwerk meer hebt. Het telefoonnummer van de beter-meld-lijn is 071-5795448. Ook stel je direct onze matchmaker op de hoogte. Die kan dan tijdig regelen dat je weer kunt starten bij de organisatie waar je hebt gewerkt. Wanneer dat niet mogelijk is zoeken we uiteraard een andere baan voor je.