Kwaliteit en Kenmerken

Lidmaatschap ABU

DuoZorg Uitzendbureau is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU behartigt de belangen van de uitzendondernemingen in Nederland.

NEN-4400 gecertificeerd

Alle ABU-leden worden periodiek gescreend door een onafhankelijke instantie waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is. DuoZorg Uitzendbureau is dan ook NEN-4400 gecertificeerd.

ISO-9001:2015

Wij voldoen aan de internationale standaard ISO-9001:2015. Wij vragen onze opdrachtgevers mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek en doen onderzoek naar de medewerkerstevredenheid. De uitkomsten uit dit onderzoek worden meegenomen in het bepalen van het beleid van onze organisatie.