De kwaliteit van DuoZorg Uitzendbureau

DuoZorg Uitzendbureau is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU behartigt de belangen van de uitzendondernemingen in Nederland.

Alle ABU-leden worden periodiek gescreend door een onafhankelijke instantie waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is. DuoZorg Uitzendbureau is dan ook NEN-4400 gecertificeerd.

Tevens voldoen wij aan de internationale standaard ISO-9001:2015. Elk jaar vragen wij onze opdrachtgevers mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten uit dit onderzoek worden meegenomen in het bepalen van het beleid van onze organisatie.
Jaarlijks vinden er evaluaties plaats (audits) door een onafhankelijke organisatie om te bepalen of de organisatie nog voldoet aan de beschreven ISO-9001:2015 kwaliteitseisen. Daarnaast evalueren (interne audits) wij zelf ook minimaal 1 keer per jaar, per vestiging.