Wet Arbeidsmarkt in Balans

 

 

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Deze wet zorgt voor meer zekerheid voor mensen met flexibel en uitzendwerk. 

Na 12 maanden in dienst recht op een urenaanbod

Als je 12 maanden bij DuoZorg Uitzendbureau in dienst bent, dan heb je recht op een passend urenaanbod. Als je een vast urenaanbod accepteert, dan heb je recht op betaling van die vaste contracturen. Je hebt dan natuurlijk ook de plicht om die uren te werken. Daarnaast verwachten wij in dat geval van jou dat je een deel van de feestdagen werkt en dat je je vakanties overlegt met DuoZorg Uitzendbureau. Als je liever niet vast wilt zitten aan een vast aantal uren en aan deze verplichtingen, mag je natuurlijk ook weigeren. Wij gaan graag met jou in gesprek over wat in jouw situatie het best passend is.

Bescherming voor oproepkrachten

Als jij een oproepcontract hebt, dat wil zeggen een uitzendovereenkomst zonder een vast aantal uren, dan ben jij beschermd. In de WAB staat dat als je bent opgeroepen en de opdrachtgever het werk alsnog binnen 4 dagen voor de oproep afzegt, je de uren die je stond ingepland gewoon krijgt uitbetaald.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar de websites van de Rijksoverheid (klik hier) en de ABU (klik hier). Mocht je daarna nog hele specifieke vragen hebben, dan kun je altijd bij ons terecht.