VOG

Verklaring omtrent Gedrag: Om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen vragen wij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wij helpen je graag bij de aanvraag  en vergoeden de kosten dan uiteraard.