Contractvormen

Fase A
Je zit in fase A zolang je nog geen 78 weken voor een uitzendbureau hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de bouw van de fasen. Het aantal uren is niet van belang. Je kunt telkens een nieuwe opdracht aangaan bij verschillende opdrachtgevers. Als je 26 weken of langer niet wordt uitgezonden naar een opdrachtgever, dan begint de telling van 78 weken opnieuw. In fase A kunnen contracten worden gesloten met het uitzendbeding. Dit betekent dat als de opdracht eindigt, ook jouw contract met het uitzendbureau eindigt. Jij kan natuurlijk altijd aangeven dat je nog verder wilt werken voor het uitzendbureau. Wij gaan dan op zoek gaan naar een andere passende baan.

Fase B
Heb je fase A voltooid en blijf je werken voor hetzelfde uitzendbureau dan kom je in fase B. Ook als je er even tussen uitgaat, maar binnen 26 weken weer wordt uitgezonden via dezelfde uitzendonderneming, zit je in fase B. Fase B duurt maximaal vier jaar en zes contracten. De duur van de contracten is aan het uitzendbureau om te bepalen. Als je in fase B langer dan 26 weken niet wordt uitgezonden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Fase C
Heb je fase B voltooid en blijf je werken voor hetzelfde uitzendbureau dan kom je in fase C. Ook als je er even tussen uitgaat, maar binnen 26 weken weer wordt uitgezonden via hetzelfde uitzendbureau, dan zit je in fase C. In fase C worden contracten gesloten voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd kan natuurlijk ook beëindigd worden. Hiervoor gelden de wettelijke vereisten van opzeggen via het Centrum voor Werk & Inkomen of via de kantonrechter. De opzegtermijn duurt voor uitzendkracht en uitzendbureau een maand.

Als je na beëindiging van fase C meer dan 26 weken niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt, dan val je terug naar het begin van fase A. 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt er gekeken onder welke rechtspositie jij valt voor de contractvorm;

Werk jij diensten voor Careyn? Dan val je onder het zogenaamde periode- en ketensysteem en kun je 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar krijgen. Daarna heb je recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Werk jij uitsluitend voor andere klanten en dus niet voor Careyn? Dan geldt voor jou het Fasesysteem uit de ABU cao. Je begint in fase A (78 gewerkte weken). Zie hierboven.