Arbeidsvoorwaarden

Salaris

De hoogte van je salaris hangt met name af van de functie die je uitoefent, de vereiste kennis, ervaring en vaardigheden, de vereiste mate van zelfstandigheid en je werkervaring. De beloning wordt per opdracht met je afgesproken en deze is gelijk aan de CAO die de opdrachtgever hanteert.

Je krijgt je salaris wekelijks uitbetaald, aan de hand van de gewerkte uren.

Uitbetaling

Na het indienen van jouw declaratie kunnen wij je salaris overmaken. De verwerking van de declaratie vindt plaats in de week ná de gewerkte week. Het bedrag dat je gestort krijgt, is een netto bedrag waar belasting en premies sociale verzekeringen al van afgehaald zijn. Overeengekomen contracturen en eventueel overwerk wordt ook direct uitbetaald.

Je loonstrook wordt beschikbaar gesteld in een beveiligd portaal. Je ontvangt een e-mail zodra jouw loonstrook klaar staat. Op je loonstrook staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend. Bovendien kun je erop terugvinden hoeveel uren je hebt gewerkt, je opgebouwde vakantie-uren en wat er aan belastingen en sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. 

Jaaropgave

Ieder jaar ontvang je uiterlijk in februari een jaaropgave van het door jou in het voorgaande jaar verdiende loon. Deze is belangrijk bij het eventueel invullen van een belastingaangifte. Jouw jaaropgave wordt beschikbaar gesteld in een beveiligd portaal. Je ontvang een e-mail wanneer deze klaar staat. Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt - bijvoorbeeld alleen in de vakantie - dan heb je vaak recht op teruggave van premies en loonbelasting. Een aanvraagformulier waarmee je de teveel betaalde belasting en premies terug kunt vragen, vraag je aan via www.belastingdienst.nl

Vakantiegeld/vakantietoeslag

Net als regulier personeel in loondienst heb je als uitzendmedewerker recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bestaat uit een vast percentage van het brutoloon en wordt wekelijks voor je gereserveerd. Elk jaar wordt in de week van 1 juni het vakantiegeld automatisch aan je overgemaakt. Stop je met werken, dan ontvang je het vakantiegeld zes weken na de laatste uitbetaling.

Vakantiedagen

Natuurlijk heb je als uitzendmedewerker ook recht op vakantiedagen. Wanneer je het hele jaar door 40 uur per week hebt gewerkt, heb je recht op 25 vakantiedagen. Werk je bij Careyn dan heb je bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week recht op 237,4 vakantie-uren per jaar. Hierbij zijn eventuele vakantie-uren voor feestdagen inbegrepen.

Werk je minder uren of korter, dan heb je recht op een evenredig deel hiervan.

Feestdagen

DuoZorg bouwt reserveringen op voor feestdagen. Als een feestdag valt op een voor jou vaste werkdag terwijl je niet kunt werken, dan betalen wij deze feestdag aan je uit. Werk je bij onze opdrachtgever Careyn en kun je niet werken op de feestdag waarop je normaal gesproken zou werken? Dan moet je hier vakantie-uren voor opnemen, tenzij je de uren die je normaal gesproken zou werken op een andere dag in dezelfde week inhaalt.

Eindejaarsuitkering

Ga je bij onze opdrachtgever Careyn aan de slag dan heb je ook recht op een eindejaarsuitkering. Deze uitkering bedraagt 8,33% van jouw bruto verdiende salaris over de maanden december t/m november.

Recht op pensioen

Als je langer dan 26 weken voor DuoZorg Uitzendbureau hebt gewerkt en je bent 21 jaar of ouder, dan kom je automatisch in onze pensioenregeling. 

Ga je werken bij onze opdrachtgever Careyn en ben je 21 jaar of ouder, dan bouw jij vanaf je eerste werkdag gelijk pensioen op. DuoZorg Uitzendbureau betaalt hiervoor de basispremie en houdt 0% van de basispremie in op jouw salaris.

Sociale verzekeringen

Als uitzendmedewerker ben je volledig sociaal verzekerd. Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou.

Collectieve zorgverzekering

DuoZorg Uitzendbureau heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar voor een collectieve zorgverzekering. Zo kun jij als uitzendmedewerker van DuoZorg Uitzendbureau profiteren van kortingen op zowel de basis- als de aanvullende verzekeringen. Die gelden niet alleen voor jou, maar voor je hele gezin.

Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Meer informatie over de WAB klik hier

Klik hier voor de CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021