Arbeidsvoorwaarden

Salaris
De hoogte van je salaris hangt met name af van de functie die je uitoefent, de vereiste kennis, ervaring en vaardigheden, de vereiste mate van zelfstandigheid en je werkervaring. De beloning wordt per opdracht met je afgesproken, deze is gelijk aan de CAO die de opdrachtgever hanteert.

Je krijgt je salaris wekelijks uitbetaald, aan de hand van de gewerkte uren.

Uitbetaling
De verwerking van je declaratie vindt plaats op maandag. Je salaris wordt in principe binnen vier dagen op je bank- of girorekening overgemaakt. Het bedrag dat je gestort krijgt, is een netto bedrag waar belasting en premies sociale verzekeringen al van afgehaald zijn. Overwerk wordt ook direct uitbetaald.

Tevens ontvang je iedere week een loonspecificatie. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend. Bovendien kun je erop terugvinden hoeveel uren je hebt gewerkt, je opgebouwde vakantieuren en wat er aan belastingen en sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Mocht je nog vragen hebben over de loonspecificatie, dan kun je terecht bij de intercedent van jouw vestiging

Jaaropgave
Ieder jaar wordt in februari een jaaropgave van het door jou verdiende loon opgestuurd naar je huisadres. Deze jaaropgave wordt eenmalig verstrekt, dus bewaar deze goed. De jaaropgave is belangrijk bij het eventueel invullen van een belastingaangifte. Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt - bijvoorbeeld alleen in de vakantie - dan heb je vaak recht op teruggave van premies en loonbelasting. Een aanvraagformulier waarmee je de teveel betaalde belasting en premies terug kunt vragen, haal je op bij het belastingkantoor, of vraag je aan via www.belastingdienst.nl

Vakantiegeld/vakantietoeslag
Net als iedereen heb je als uitzendmedewerker recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bestaat uit 8% van het brutoloon. Dit wordt elk jaar in de week van 1 juni aan je uitbetaald. Stop je met werken, dan wordt je vakantiebijslag na zes weken automatisch aan je overgemaakt. Vanaf maandag 30 december 2019 verhogen wij de opbouw van jouw vakantiegeld, conform de ABU-cao, van 8% naar 8,33%.

Vakantiedagen
Natuurlijk heb je als uitzendmedewerker ook recht op vakantiedagen. Wanneer je het hele jaar door 40 uur per week hebt gewerkt, heb je recht op 25 vakantiedagen.

Feestdagen
Bij DuoZorg Uitzendbureau is het zo geregeld dat je, ongeacht of je werkzaam bent in fase A, B of C, je recht hebt op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt kan worden. Er moet dan wel sprake zijn van een bestendig arbeidspatroon.

Recht op pensioen
Als je langer dan 26 weken voor DuoZorg Uitzendbureau hebt gewerkt en je bent 21 jaar of ouder, dan kom je automatisch in onze pensioenregeling.

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Dan treden er veranderingen op in de arbeidsvoorwaarden. Kijk hiervoor naar de informatie over de WAB (klik hier)

Klik hier voor de CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019

Klik hier voor de CAO voor Uitzendkrachten 2019-2021